nagłówek_strony11

Produkty wzmacniające

 • Hydrat wodorosiarczku sodu (NaHs)

  Hydrat wodorosiarczku sodu (NaHs)

  Żółte lub żółtawe kryształy płatkowe.Łatwe do rozpłynięcia.W temperaturze topnienia wydziela się siarkowodór.Łatwo rozpuszczalny w wodzie i alkoholu.Roztwór wodny jest silnie zasadowy.Reaguje z kwasem, tworząc siarkowodór.Gorzki smak.Przemysł farbiarski wykorzystuje się do syntezy organicznych półproduktów i środków pomocniczych do wytwarzania barwników siarkowych, a przemysł skórzany wykorzystuje się do depilacji i garbowania skór.

  • Nazwa chemiczna: wodorosiarczek sodu
  • Wzór cząsteczkowy: NaHs
  • NR UN: 2949
  • Numer CAS: 16721-80-5
  • Nr EINECS: 240-778-0